Senaste inläggen

Budget 2016 – kortare köer och mer resurser till vården

Filed in Nyheter by on oktober 27, 2015
Budget 2016 – kortare köer och mer resurser till vården

Hälso- och sjukvården i Skåne får totalt 30,7 miljarder kr år 2016, vilket är drygt 1,9 miljarder mer än under 2015. Av detta går cirka 470 miljoner till en särskild satsning på bättre tillgänglighet i vården. Akutsjukvården, kvinnosjukvården, den psykiatriska vården och vården av äldre prioriteras också.  Mer vård per skattekrona För att nå en ekonomi i balans […]

Läs mer »

Skånsk enighet kring framtida infrastrukturinvesteringar

Filed in Nyheter by on juni 28, 2015
Skånsk enighet kring framtida infrastrukturinvesteringar

En framtida höghastighetsbana mellan Stockholm och Malmö bör dras i ett första utbyggnadssteg genom Hässleholm. Den fasta förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör ska byggas så fort det går. Det enades Region Skåne och Skånes större kommuner om idag. Region Skåne har under våren bjudit in till samtal med de kommuner som utgör Skånes större tillväxtkärnor. […]

Läs mer »

Alf Jönsson föreslås bli regiondirektör

Filed in Nyheter by on maj 27, 2015
Alf Jönsson föreslås bli regiondirektör

Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande, föreslår Alf Jönsson som ny regiondirektör för Region Skåne. Alf Jönsson är idag landstingsdirektör i Kalmar län. – Alf Jönsson har under drygt tio år som landstingsdirektör lett Kalmar län. Sjukvården i Kalmar håller mycket hög kvalitet och är samtidigt kostnadseffektiv. Landstinget uppvisar generellt goda ekonomiska resultat. Han är känd […]

Läs mer »

Reformpaus ska begränsa underskott

Filed in Nyheter by on maj 27, 2015

Läget är allvarligt för Region Skånes ekonomi. Under 2014 var kostnadsutvecklingen hög och underskotten i sjukvården stora. Denna utveckling har fortsatt under 2015. Sjukvårdsförvaltningarna hade 2014 stora underskott och överskred budget med nästan 400 miljoner kronor. Prognosen för 2015 tyder på att läget har försämrats ytterligare. Det rödgröna styret föreslår därför en reformpaus. Den ekonomiska […]

Läs mer »

Städ i egen regi i Lund och Trelleborg

Filed in Nyheter by on maj 22, 2015

Servicenämnden beslutade vid sitt sammanträde igår att ta över städ i egen regi vid sjukhusområdena i Lund och Trelleborg när nuvarande avtal går ut 2016. Lokalvårdtjänster vid Rättpsykiatrisk Centrum i Trelleborg ska även drivas i egen regi när Centrumet öppnar. — Beslutet innebär att lokalvården läggs i samma organisation som våra övriga servicetjänster. Därmed skapas förutsättningar för […]

Läs mer »

Satsning på nyanlända med vårdutbildning gynnar skånsk vård

Filed in Nyheter by on maj 20, 2015

Personalnämnden inrättar ett pilotprojekt för att skynda på valideringen för personer med vårdutbildning från länder utanför EU. Projektet startar efter sommaren och innehåller språkutbildning, handledning och praktik för en grupp läkare och sjuksköterskor. Region Skåne har ett stort behov av utbildad vårdpersonal. Samtidigt kommer många vårdutbildade hit. Det finns därmed en stor potential i att […]

Läs mer »

Fritzon i möte med framtidsministern om gränshinder i Öresundsregionen

Filed in Nyheter by on maj 19, 2015
Fritzon i möte med framtidsministern om gränshinder i Öresundsregionen

  Integrationsprocessen i Öresundsregionen måste påskyndas och gränshinder upphävas. Det var Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande, och Kristina Persson (S), minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete, överens om när de träffades under tisdagen för att diskutera gränshinder.   Henrik Fritzon (S) lyfte bland annat taxor för mobiltelefoni, det svensk-danska skatteavtalet och vikten av […]

Läs mer »

100 nya jobb med verkstadsdepå i Hässleholm

Filed in Nyheter by on maj 5, 2015

Målet är att verkstadsdepån ska vara färdig år 2019. Förutom de drygt hundra nya jobb som depån väntas skapa kommer den trygga drift och underhåll av Öresundstågstrafiken. – Vår nuvarande leverantör har kapacitetsbrist och ligger geografiskt fel. De analyser som har gjorts visar att det mest ansvarsfulla sättet att hushålla med skattebetalarnas pengar är att […]

Läs mer »

”Vi ska ta den skånska sjukvården ut ur krisen”

Filed in Nyheter by on maj 1, 2015
”Vi ska ta den skånska sjukvården ut ur krisen”

Idag förstamajtalade Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande, på Mårtenstorget i Lund. En stor del av talet använde han åt att prata om den skånska sjukvården. – Alla har rätt att känna den trygghet som finns i en jämlik högkvalitativ sjukvård, tillgänglig för alla och fördelad efter behov, sade han. Henrik Fritzon blickade i sitt tal […]

Läs mer »

Skola och sjukvård i fokus när Socialdemokraterna firar 1 maj i Skåne

Filed in Nyheter by on april 30, 2015

I Skåne förstamajtalar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) och inrikesminister Anders Ygeman (S) i Malmö respektive Helsingborg. Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande, talar i Lund. Socialdemokraterna firar i år arbetarrörelsens internationella högtidsdag under parollen kunskap, frihet, framtid.  Socialdemokraterna vill ha en skola i världsklass. Socialdemokraterna genomför reformer för att lyfta svensk skola och för att rusta […]

Läs mer »

Close